2017 11 10 Извештај за сеопфатна добивка 30 Септември 2017
2017 10 10 Известување за одлуките на Генералното Собрание на Друштвото
2017 09 08 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Октомври 2017
2017 09 08 Повик за учество на Собрание на Друштвото
2017 09 07 Соопштение за оставки на членовите на Одборот на директори
2017 09 06 Соопштение за затворање на трансакција
2017 08 15 Соопштение за исплата на авансна дивиденда
2017 08 11 Полу-годишен финансиски извештај и извештај од независните Ревизори 2017
2017 08 11 Полу-годишен извештај од Бордот на директори 2017
2017 08 10 Financial Calendar 2017 Amendment
2017 06 23 Соопштение за продажната цена на Stoneworks
2017 06 21 Соопштение за договор за продажба на Stoneworks
2017 06 15 Резиме од Редовно Собрание на Акционери
2017 05 16 Материјали и предлог-одлуки за редовно Годишно Собрание на Друштвото Јуни 2017
2017 05 16 Повик за учество на редовно Годишно Собрание на Друштвото 2017
2017 05 12 Извештај за сеопфатна добивка 31 Март 2017
2017 04 24 Резиме од Собрание на Акционери
2017 03 24 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Април 2017
2017 03 24 Повик за учество на Собрание на Друштвото на 24 април 2017
2017 03 15 Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори 2016